Beschermingsbewind

Bewind

Beschermingsbewind is met name bedoeld om u op financieel gebied te beschermen tegen anderen en als dit nodig is ook tegen uzelf. Als bewindvoerder beheren wij uw inkomsten op een beheerrekening waarvan wij, bij voldoende inkomsten, uw vaste lasten betalen. Daarnaast zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Een beschermingsbewindvoerder heeft als taak om uw inkomen te beheren en uw vermogen te beschermen. De beschermingsbewindvoerder neemt hiervoor de beslissingen over uw geld en goederen. Uw beschermingsbewindvoerder  voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Het aanvragen van het bewind bij de kantonrechter;
 • Het houden van een telefonisch spreekuur;
 • Het openen van rekeningen voor het beschermingsbewind;
 • Het aanschrijven van de bij ons bekende instanties die bij uw financiën betrokken zijn, zoals uw verhuurder, uw energieleverancier en schuldeisers;
 • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van de door u opgegeven inkomsten en uitgaven. Wanneer uw uitgaven hoger zijn dan uw inkomsten bekijkt de bewindvoerder welke mogelijkheden er zijn om uw budget positief te maken;
 • Het betalen van uw vaste lasten die zijn opgenomen in uw budgetplan, indien uw inkomen en het saldo op de beheerrekening toereikend zijn;
 • Het betalen van uw leefgeld, indien uw inkomen en het saldo op de beheerrekening toereikend zijn;
 • Het regelen van uw toeslagen bij de Belastingdienst;
 • Het verzorgen van de eenvoudige jaarlijkse belastingaangifte box 1;
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting;
 • Het treffen van betalingsregelingen, indien uw budget hiervoor toereikend is en er sprake is van een beheersbare schuldenlast;
 • Het aanvragen en voorbereiden van een schuldhulpverleningstraject, indien u hiervoor in aanmerking komt;
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.

Zodra u zich bij ons heeft aangemeld, dan nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op. Wij vullen dan samen met u alle formulieren in die nodig zijn voor de aanvraag van bewindvoering.

De duur van uw beschermingsbewind wordt bepaald door de uitspraak van de kantonrechter, dit is afhankelijk van de reden van de aanvraag. Meestal is dit voor onbepaalde tijd of voor 7 jaar. Het is voor u niet mogelijk om het beschermingsbewind zelf te stoppen. Hiervoor moet u toestemming vragen aan de kantonrechter, de kantonrechter bepaalt of u het nog nodig heeft. Indien u van mening bent dat u geen bewindvoering meer nodig heeft, kunt u dat aangeven. Wij zijn bereid met u samen dan naar de mogelijkheden te kijken en een traject te starten om u te helpen stapje voor stapje uw financiën weer zelf te kunnen gaan beheren.

In veel gevallen wordt bewindvoering vergoedt door de gemeente. Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat u bijvoorbeeld teveel inkomen heeft, dan moet u deze kosten zelf betalen. De hoogte van deze kosten vindt u op onze tarievenlijst.

Als u geen vertrouwen meer heeft in uw bewindvoerder of de communicatie verloopt niet meer goed. Dan kunt u verzoeken om een andere bewindvoerder. Om te voorkomen dat hiervoor allemaal kosten gemaakt moet worden is het verstandig om eerst intern bij het kantoor te verzoeken om een ander contactpersoon. Mocht u toch besluiten om te wijzigen van kantoor dan hebben wij een voorbeeld brief die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld naar ons over te stappen.

Wij hanteren geen opzeg- of exitvergoeding. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor het opstellen van de eindrekening en verantwoording. Deze zijn wettelijk bepaald door het Ministerie van J&V

Wij snappen heel goed wat de reden is dat u bij ons onder bewindvoering staat. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om de entreevergoeding in een keer te betalen. Wij geven daarom de coulance om dit in termijnen te betalen.

Dit zijn de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om voor u alles in werking te zetten. U kunt hierbij denken aan het opstarten van uw dossier in ons systeem, aanschrijven van alle instanties, aanmaken en beschikbaar stellen van een bankrekening en overige kosten die gemaakt worden.

De bewindvoerder vraagt een beheerrekening en een leefgeldrekening aan. Van de leefgeldrekening krijgt u van ons een bankpas toegestuurd waar u voortaan uw leefgeld op gestort krijgt. De bewindvoerder zal de bestaande rekeningen proberen op te zeggen, zodat er geen roodstanden kunnen ontstaan.