Bewind

Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Via beschermingsbewind worden alleen financiële zaken geregeld voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Een bewindvoerder neemt het beheer van jou geldzaken over. Beschermingsbewind wordt door de bewindvoerder aangevraagd via de Rechter. 

Nut van een bewindvoerder

Aan de ene kant beschermt een bewindvoerder jou ertegen dat anderen op financieel gebied misbruik van jou maken. Andersom kan een bewindvoerder voorkómen dat jij jezelf of anderen benadeelt.

De rechten van een bewindvoerder

Een bewindvoerder regelt al jou financiële zaken en mag namens jou een handtekening zetten onder financiële stukken.

Contact