Bewind

Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Via beschermingsbewind worden alleen financiële zaken geregeld voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Een bewindvoerder neemt het beheer van uw geldzaken over. Beschermingsbewind wordt door de bewindvoerder aangevraagd via de Rechter. 

Nut van een bewindvoerder

Aan de ene kant beschermt een bewindvoerder u ertegen dat anderen op financieel gebied misbruik van u maken. Andersom kan hij voorkómen dat u zichzelf of anderen benadeelt.

De rechten van een bewindvoerder

Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken en mag namens u een handtekening zetten onder financiële stukken.

savings-2789112_1920

Schuldenbewind

Als mensen door problematische schulden of verkwisting in een financieel uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen, kunnen zij de kantonrechter verzoeken hen onder bewind te stellen. Dit noemen we schuldenbewind. Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het is bedoeld om mensen te beschermen tegen (verdere) financiële problemen en te werken aan het oplossen van schulden.

Vragen?

toa-heftiba-_UIVmIBB3JU-unsplash