Budgetbeheer

Budgetbeheer

Budgetbeheer is gericht op het beheren van de financiën op basis van een overeenkomst. Hierbij is er, ondanks de zelfredzaamheid, een bepaalde noodzaak om de financiën uit handen te geven. Budgetbeheer kan voor jou een hulpmiddel zijn om financiële rust te creëren.

Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is een dienstverlening van Kracht bewindvoering waarbij een gekwalificeerde budgetbeheerder de financiën beheert van een cliënt die zelfredzaam is, maar toch een bepaalde noodzaak voelt om de financiën uit handen te geven.

Help mij direct

Budgetbeheer is meestal tijdelijk, maar kan ook blijvend zijn

In de meeste gevallen is budgetbeheer een vrije keuze. Het kan ook verplicht worden gesteld door je gemeente bijvoorbeeld omdat:

  • Je een bijstandsuitkering ontvangt
  • Je in een schuldhulpverleningstraject bevindt

Indien een cliënt minder zelfredzaam is en er is sprake van:

  • Problematische schulden
  • Een geestelijke of lichamelijke beperking

Het is dan noodzakelijk om financiën uit handen te geven, budgetbeheer volstaat niet. Er moet dan bewindvoering aangevraagd worden.

Hoe werkt budgetbeheer?

Als je besluit om te kiezen voor budgetbeheer, dan wordt er een budgetplan opgesteld en een aparte beheerrekening geopend waarop (een deel van) je inkomsten wordt gestort. Een aangestelde budgetbeheerder heeft toegang tot deze rekening en monitort jouw inkomsten. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat jouw vaste lasten, zoals huur, hypotheek en verzekeringen, op tijd worden betaald. Afhankelijk van hetgeen dat afgesproken is, zorgt hij of zij er ook voor dat je een vast week- of maandbedrag ontvangt die je zelf vrij kunt besteden.

Voor wie is budgetbeheer interessant?

Budgetbeheer is mogelijk indien je 18 jaar of ouder bent en hulp wenst bij het beheren van jouw inkomsten, bijvoorbeeld omdat je moeite hebt om met geld om te gaan. Een budgetbeheerder helpt jouw met het voorkomen van schulden en zorgt ervoor dat bestaande schulden niet groter worden.

Budgetbeheer bij Kracht bewindvoering

Budgetbeheer wordt aangeboden bij verschillende instanties, maar door voor Kracht bewindvoering te kiezen geniet je van veel voordelen.

Zo is het budgetbeheer bij Kracht bewindvoering altijd vrijwillig. Je zit bij ons niet vast aan (lang) lopende contracten en alles kun je in samenspraak met jouw budgetbeheerder doen. Ook richt de budgetbeheerder alles naar jouw wensen in en hij of zij bepaalt samen met jou de hoogte van het leefgeld. Verder bieden wij je ook de volgende voordelen:

  • Geen wachttijden.
  • Binnen 1-2 maanden een eigen budgetbeheerder toegewezen.
  • Eigen online inlogomgeving om mee te kijken.
  • Extra toezicht door branchevereniging en auditor.

Wat kost budgetbeheer?

Budgetbeheer is niet gratis. De kosten variëren per instantie en per takenpakket. De kosten kunnen oplopen tot 100 euro per maand. Daarnaast betaal je vaak eenmalig opstartkosten tussen de 300 en 500 euro. Wil je weten wat onze kosten zijn, kijk dan op onze tarievenpagina.

Als je schulden hebt of een bijstandsuitkering ontvangt kan het zijn dat je deze kosten niet kunt betalen. Je kunt dan een verzoek doen bij jouw gemeente voor het verlenen van bijzondere bijstand.

Kosten budgetbeheer bij Kracht bewindvoering

Bij Kracht bewindvoering sluit je al een budgetbeheerovereenkomst tegen een betaalbaar maandtarief. Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar onze tarievenlijst. De verschillende vormen budgetbeheer van Kracht bewindvoering staan weergegeven in onderstaande tabel.

Basis                                    Compleet

Openen beheerrekening
Monitoren inkomsten
Opstellen begroting
Online inlog en digitale communicatie
Overboeking woon- en zorguitgaven
(huur/hypotheek, nutsvoorzieningen, zorgverzekering)
Overboeking overige uitgaven 
Maandgeld 
Weekgeld 
Telefonisch spreekuur 
Inventarisatie schulden