Tarieven

Tarieven

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft tarieven vastgesteld voor de werkzaamheden van bewindvoering. Deze tarieven voorzien in meerdere mogelijkheden voor een tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden. Wij hebben ons onderstaand beperkt tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Wie betaalt de kosten voor bewindvoering?

Voor onderstaande kosten vragen wij bijzondere bijstand/subsidie aan bij Gemeente waar u staat ingeschreven. Als u aan de voorwaarden en normen voldoet, betaalt de gemeente gedeeltelijk of volledig de kosten. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan dient u zelf te betalen voor de dienstverlening, tenzij bijvoorbeeld een partner/familielid/werkgever de kosten wil dragen. 

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW en zijn in overeenstemming met de jaarlijks vastgestelde tarieven zoals opgenomen in de Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Bewindvoering

Maandelijks

Eenmalig

Lichamelijke / geestelijke toestand (1 persoon)

€ 125,53

€ 709,06

Lichamelijke / geestelijke toestand (2 personen)

€ 150,54

€ 850,63

Problematische schulden (1 persoon)

€ 162,44

€ 709,06

Problematische schulden (2 personen1)

€ 172,72

€ 850,63

Problematische schulden (2 personen2)

€ 194,81

€ 850,63

Budgetbeheer

Maandelijks

Eenmalig

Budgetbeheer Basis (1 persoon)

€ 70,-

€ 400,-

Budgetbeheer Basis (2 personen)

€ 85,-

€ 490,-

Budgetbeheer Compleet (1 persoon)

€ 95,-

€ 400,-

Budgetbeheer Compleet (2 personen)

Budgetbeheer overige kosten                                             

Reiskosten huisbezoek (na intake) per kilometer  Reistijd huisbezoek (na intake) per uur

Extra werkzaamheden buiten overeenkomst (na akkoord cliënt)

Belastingaangifte Box 1                                                  

€ 115,-

      Tarief

      €0,23 p/km

      €90,- per uur

      €90,- per uur

      €72,60

€ 490,

PGB-beheer

Maandelijks

Eenmalig

PGB- beheer

€ 55,35

gratis

Overige werkzaamheden                                                                                   Eenmalig

Eindrekening en verantwoording (1 persoon)                                                    € 266,20

Eindrekening en verantwoording (2 personen)                                                  € 319,44

Belastingaangifte budgetbeheer (1 persoon)                                                      € 88,61

Belastingaangifte budgetbeheer (2 personen)                                                    € 132,91

Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor                             € 442,86

Overige werkzaamheden in overleg per uur                                                       € 88,61

Intake bewind (1 persoon) voorafgegaan door budgetbeheer                         € 531,19

Intake bewind (2 personen) voorafgegaan door budgetbeheer (1 persoon) € 745,36

Intake bewind (2 personen) voorafgegaan door budgetbeheer (2 personen) € 636,46