Tarieven

Tarieven

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft tarieven vastgesteld voor de werkzaamheden van bewindvoering. Deze tarieven voorzien in meerdere mogelijkheden voor een tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden. Wij hebben ons onderstaand beperkt tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Wie betaalt de kosten voor bewindvoering?

Voor onderstaande kosten vragen wij bijzondere bijstand/subsidie aan bij Gemeente waar u staat ingeschreven. Als u aan de voorwaarden en normen voldoet, betaalt de gemeente gedeeltelijk of volledig de kosten. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan dient u zelf te betalen voor de dienstverlening, tenzij bijvoorbeeld een partner/familielid/werkgever de kosten wil dragen. 

Alleenstaande:

Omschrijving

Tarief (excl btw) 

Maandtarief standaardbewind€103,75
Maandtarief problematische schulden€134,25
Intake + bezoek Rechtbank + opstarten dossier€586,-

 

Echtpaar/samenwonend:

Omschrijving

Tarief (excl btw)

Maandtarief standaardbewind echtpaar€124,42
Maandtarief problematische schulden één persoon€142,75
Maandtarief problematische schulden echtpaar€161,-
Intake + bezoek Rechtbank + opstarten dossier€703,-

 

* Van een echtpaar/samenwonend is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Voor een volledige lijst van alle tarieven voor het jaar 2022 klik hier.