Uitgaven

Uitgaven

Indien er weekgeld is afgesproken dan krijgt u wekelijks een bedrag overgemaakt op uw leefgeldrekening. Het is aan de verwerking van de bank hoe snel dit op uw rekening staat. Meestal is dit al in de ochtend, maar kan soms ook pas in de middag komen.

Het staat u vrij om een andere leverancier te zoeken, geef dit echter wel aan ons door en wees alert op de aansluitkosten. Eventueel kunnen wij u ook een goede en betaalbare leverancier adviseren. Als u dan contact met ons opneemt en ons de meterstanden doorgeeft, dan melden wij u aan.

U dient zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij zullen dan kijken of het mogelijk is van uw budget om de rekening te betalen.

Het staat u vrij om een andere leverancier te zoeken, geef dit echter wel aan ons door. Eventueel kunnen wij u ook een goede en betaalbare provider adviseren.

Het kan altijd zijn dat u nog bepaalde eenmalige rekeningen ontvangt. Dit zijn de zogenaamde incidentele uitgaven, denk bijvoorbeeld aan een bestelling op internet. Wij verzoeken u zoveel mogelijk deze rekeningen zelf te betalen. Indien dit niet mogelijk is, dan kunt u altijd in overleg treden met de bewindvoerder hoe deze rekening betaalt dient te worden.