Waarom onder bewind

Waarom en wat zijn redenen om te kiezen voor bewind?

Bewindvoering is een dienstverlening van Kracht bewindvoering en een beschermende maatregel van de rechtbank gericht op het beheren van de financiën. Het uit handen geven van de financiën is dan een noodzakelijke keuze.

Problematische schulden

Een problematische schuldsituatie is een situatie waarin van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.
Als u een dergelijke situatie bij uzelf herkent, dan kunnen wij u helpen via beschermingsbewind.

sharon-mccutcheon-tn57JI3CewI-unsplash
saneej-kallingal-6EQYQewfOH0-unsplash

Lichamelijke beperking

Een lichamelijke beperking is een beperking die het functioneren dermate beïnvloedt waardoor er problemen ontstaan. Indien dit ook financiële problemen met zich meebrengt, dan is dit een goede reden om beschermingsbewind aan te vragen.

Verstandelijke of geestelijke beperking

Een geestelijke of verstandelijke beperking is een beperking die het denken dermate beïnvloedt waardoor er problemen ontstaan. Indien dit ook financiële problemen met zich meebrengt, dan is dit een goede reden om beschermingsbewind aan te vragen. 

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash