Werkwijze

Werkwijze

Onderstaand een overzicht van onze werkwijze

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen (via mail / telefoon / contactformulier) wordt een vrijblijvende afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. Dit gesprek zal vaak op een door u aangewezen locatie plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis). U krijgt van ons dan ook een “Afspraakbevestiging”.

In dit gesprek nemen wij samen met u alle inkomsten en uitgaven door en stellen aan de hand van deze gegevens een budgetplan op. In dit budgetplan spreken wij samen met u af welke vaste lasten wij voor u gaan betalen en wat het weekgeld wordt. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe u op zaken kunt besparen en op welke toeslagen u mogelijk nog recht heeft. Aan het einde van dit gesprek zullen wij samen met u de formulieren invullen om bewindvoering op te starten.

Wij zullen vervolgens voor u een beheer- en een leefgeldrekening aanvragen. Op uw beheerrekening zal al het inkomen binnen komen, zodat wij daarmee uw vaste lasten kunnen betalen. Vervolgens krijgt u van ons het budgetplan toegestuurd, zodat u weet wat er maandelijks gaat gebeuren met uw inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan veranderen wij het budgetplan. Zo blijft u telkens een actueel overzicht behouden van uw situatie.

Na het opstellen van het budgetplan beginnen wij met het aanschrijven van uw inkomensbronnen, de vaste lasten en eventueel schuldeisers. Op die manier krijgt u geen financiële post meer binnen en proberen wij rust te brengen in uw leven. Alle schulden worden netjes bij ons geïnventariseerd en u kunt altijd een overzicht hiervan opvragen. In dit overzicht kunt u ook zien hoeveel schuld er inmiddels is afgelost.

Zodra wij uw eerste inkomen hebben ontvangen kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen dan ook gelijk contact met u op, zodat u weet dat wij het nu volledig gaan beheren. U kunt kiezen zelf in te loggen in ons systeem om uw beheer bij te houden. 

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact met ons op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mocht er onverhoopt toch nog een acceptgiro’s bij u binnenkomen (bijvoorbeeld omdat u iets heeft besteld), dan kunt u deze altijd naar ons toesturen. 

Tussentijds kunnen er altijd zaken veranderen. U wisselt bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie, krijgt een andere energieleverancier of u gaat verhuizen. Dit soort zaken kunt u altijd bij ons aangeven, zodat wij uw betalingen hierop kunnen aanpassen. Daarnaast is het bij ons mogelijk om tussentijd een evaluatiegesprek aan te vragen, zodat wij zaken met u nog eens kunnen doorspreken.

De bewindvoering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan in onderling overleg met een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter. De kantonrechter beslist over deze aanvraag via een beschikking.

Andere redenen om de kantonrechter te verzoeken het bewind te beëindigen zijn:

        *  Iemand kan zijn/haar belangen weer zelf behartigen

        *  Bewind wordt vervangen door curatele

        *  Agressie/fraude/criminaliteit/niet nakomen van de Samenwerkingsovereenkomst en/of Plan van Aanpak

        *  Einde van de periode, die door de rechter is bepaald (geen verzoek aan kantonrechter)

        *  Overlijden